Külakoosolek

09/06/2014 09:21

Külakoosolek

 
Lp. Vanakubja küla elanikud ja külaseltsi liikmed!
 
Külaseltsi ja küla ühine üldkoosolek toimub pühapäeval, 8. juunil, algusega kell 12 külaväljakul.
 
Päevakorras külaseltsi liikmetele:
  • MTÜ Vanakubja Külaseltsi 2013. majandusaasta aruande kinnitamine.

Üldkoosoleku päevakorras:

  • Jaanitule korraldamisega seotud küsimused
  • Jooksvad teemad

Osavõtt koosolekust vajalik

 

Külaseltsi juhatus ja külavanem