Külakoosolek

10/06/2016 14:10

KÜLAKOOSOLEK

Lp. Vanakubja küla elanikud ja külaseltsi liikmed!

 

Külaseltsi ja küla ühine üldkoosolek toimub kolmapäeva, 8. juuni õhtul, algusega kell 19 külaväljakul.

Päevakorras külaseltsi liikmetele:

  • MTÜ Vanakubja Külaseltsi 2015. majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosoleku päevakorras:

  • Jaanitule korraldamisega seotud küsimused
  • Jooksvad teemad

Osavõtt koosolekust vajalik

 

Külaseltsi juhatus ja külavanem