Vanakubja küla IV kokkutulek

13/11/2013 20:11

Vanakubja küla pidas pidu

Kokkutulek on kahtlemata ühe küla suve tippsündmus. Seda nii korraldajatele kui osavõtjatele. Vanakubja küla kokkutulek oli sedakorda neljas, mis näitab, et sellest hakkab kujunema traditsioon. Külarahva kokkukutsumise idee kuulub Kuidu Elsule, kes hakkas selle korraldamisega tegelema 1995. aastal. Sündmus on kord- korralt kasvanud, seda mitte niivõrd inimeste hulga poolest, vaid just sisuliselt. I kokkutulek toimus 1995. aastal Kuidu värava taga, 2003. aasta jääb meelde seni rahvarohkeima kokkutulekuga, 2008. aasta kokkutulekust meenub, et seal oli  kokkutulekulisi peaaegu poole vähem kui eelmisel korral, ent nad olid nagu üks pere. Sellele võis kaasa aidata nii pikk laud telgi all kui ka kohale kutsutud bänd.

Sellesuvisel kokkutulekul oli registreeritud inimesi 130 ligi. Oli neid inimesi, kes kokkutulekul esimest korda ja neid, kes on käinud kõigil kordadel. Lipuheiskamise au oli Kohula Augustil, kes on üks tublidest ja töökatest Vanakubja meestest, igati kaasa aidanud küla tegemistele.

Külavanem andis põgusa ülevaate küla hetkeseisust ja tulevikuplaanidest, mis üheskoos peetud, naaberküladega koostöö tegemise võimalustest, mälestati lahkunuid, tänati kokkutuleku korraldajaid ja tegusaid inimesi, kes aitavad sündmusi huvitavaks muuta. Kõlama jäi mõte, et külarahva omavahelistel headel suhetel on väga suur väärtus. Kuidu Elsu põhjalik ülevaade küla kultuuriajaloost pani seda huviga kuulama, sest Vanakubja küla ajaloost sellist terviklikku ettekannet polegi enne kuulnud, see oli Elsu koduuurimuse töö. Els oma sõnavõtus puudutas nii koole kui tublide kultuuri- ja muusikainimeste tegemisi. Kooli Endel kui eelmine külavanem rääkis samuti külaelust, plaanidest ja külavanema rollist ning sõnavõtud lõpetas Rahtla Külaseltsi esindaja Salme, kes rääkis enda küla sündmustest ja soovis Vanakubja rahvale edu edaspidiseks.

Eeskava oli igati päevakohane, seal olid koduteemalised luuletused, laulud ja folkloorikava põimunud ühtseks tervikuks. Oma osa selles andsid meie küla tüdrukud Eliise, Heleriin, Siiri, Sigrid ja Sandra ning Mustjala Kooli folkloorigrupp õpetaja Helje juhendamisel, kus samuti mitu Vanakubja tüdrukut. Külarahvas on Kohula tüdrukute ansambli ja folkloorirühma ammune fänn. Eeskavale järgnesid ühislaulud, kus väsimatuks pillimeheks Välja pere väimees Aivo.  Peale ühispildi tegemist algas tants Jüri ja Ursula pilli järgi.

Sel kokkutulekul oli mõni asi teisiti. Kokkutulekuks anti välja ajaleht, kus väike küla tutvustus, artikkel mõnest eredast muusikainimesest, küla loodusväärtustest, inimeste mälestused ja südamlikud Kõstri Linda luuletused. Mitu kuud enne kokkutulekut kuulutati välja külateemaline fotokonkurss „Vanakubja küla elu- olu“, kuhu saadeti ligi 80 fotot. Hindajaks oli kokkutuleku rahvas. Konkursi võitis Kooli- Kopli Ari oma imevahvate loomafotodega, ka Kalle Niitvägi ja Timo Klee pildid olid saanud palju külarahva hääli. Galeriid on võimalik vaadata ka küla kodulehelt. Järjekordselt teevad Salme ja Toivo kokkutulekust DVD.

Et üks asi õnnestuks, on vaja tegusaid inimesi ja neid Vanakubjal on. Nendeks on Kohula August ja Liisi, Peetri Priit ja Pille, Kooli- Kopli Jorma, Roosi Gunnar, Tuti Peeter, Välja Jaan, Peetri Urmas, Rauna Maarja, Kuidu Els, Niidi pere, spordivõistluste korraldaja Margo, ja paljud teised, kes oma ideede ja tegudega kaasa aitasid, et sündmus saaks toimuda. Tänusõnad kuuluvad Mairele Küdema külast ajalehe kujundamise eest ja ajalehele intervjuude andjatele, sest leht on ju meie oma looming. Täname Mustjala valda, Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja kõiki annetajaid, kellelt rahalist abi saime. IV kokkutuleku kohta võib öelda, et see oli südamlik ja kodune ning sellist tunnet aitab saavutada ainult küla ühtne vaim. Järgmine kokkutulek toimub viie aasta pärast.

Elle Viira